Jean Hindriks

Fellow
Jean Hindriks

Jean Hindriks is senior fellow en stichtend lid van Itinera. Hij is voorzitter van de Economics School of Louvain (UCL) en maakte deel uit van de Pensioencommissie 2020-2040, later omgevormd tot de Academische Raad voor Pensioenbeleid. Zijn onderzoek spitst zich toe op pensioenen, goed bestuur en onderwijs. Over deze thema’s geeft hij regelmatig duiding in de Franstalige pers. 

Jean was co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. 

Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, zijn van zijn hand verschillende publicaties verschenen over publieke financiën en politieke economie. 

Jean Hindriks is de auteur van meerdere boeken, waaronder De (her)vormende school (2018) en De geslaagde school (2017) waarin hij het onderwijslandschap beschrijft vanuit een economische invalshoek en inzicht biedt in belangrijke hervormingen. 

Gepubliceerd door Jean Hindriks

Rapport
densité politique

Regionale verschillen in politieke dichtheid tonen het besparingspotentieel van bestuurlijke vereenvoudiging en verbetering

Nieuw onderzoek van Jean Hindriks (Itinera, UCLouvain) en Alexandre Lamfalussy (Itinera, UCLouvain) over de omvang van het overheidsapparaat in België toont enorme regionale verschillen. Wallonië en Brussel kennen grote aantallen meer politiek personeel in vergelijking met Vlaanderen. ...