Hoe werkt Itinera?

1. Agenda bepalen 

Om deel uit te maken van het debat, bestuderen en analyseren we situaties, maar ook voorstellen van beleidsmakers en organisaties. We staan altijd open voor nieuwe ideeën, vanuit welke hoek dan ook. 

Het kleine kernteam van Itinera – de algemene directeur, de hoofdeconoom en alle andere onderzoekers – bepalen in onderling overleg de agenda en werking van het instituut. 

2. Onderzoek opzetten en uitvoeren 

Onze medewerkers zetten een onderzoek op met thematische stuurgroepen. Daarin zitten vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen, als een dwarsdoorsnede van de sector. De stuurgroepen zorgen ervoor dat we alle invalshoeken meenemen. De leden van de stuurgroep zijn niet de auteurs van het onderzoek bij Itinera. Zij steunen het onderzoek met hun expertise en knowhow. 

3. Informatie presenteren en delen 

Nadat onze experten zich over het onderwerp gebogen hebben, formuleren ze hun langetermijnvisie in een rapport, in audiovisuele content of via een evenement. Regelmatig organiseren we ook debatten met schakelfiguren, waarbij alle meningen welkom zijn. 

Tot slot zorgen we ervoor dat de informatie doorstroomt naar de juiste doelgroepen en dat het debat aangewakkerd wordt en blijft. 

Werkingsmiddelen 

Itinera werkt zonder steun van de overheid, belangengroepen, politieke partijen of middenveldorganisaties. Wij worden gefinancierd door individuen, families, stichtingen en bedrijven die in onze werking en doelen geloven. Itinera financieel steunen kan vrijblijvend, eenmalig via donatie, door mecenaat of door opname in uw testament. U kunt ook opteren voor een meerjarige financiering die uitsluitend gelieerd is aan de missie van het instituut.