Hoe werkt Itinera?

Itinera is een onafhankelijke denktank. We brengen erkende experten uit binnen- en buitenland samen, die volledig onafhankelijk grote maatschappelijke vraagstukken onderzoeken. Met onze analyses willen we het beleid verbeteren met een focus op welvaartscreatie, goed bestuur en democratische inclusie. 

Ons werk mondt uit in rapporten, aanbevelingen of visienota’s die u terugvindt op onze website, in de media, in publieke debatten, in evenementen en activiteiten. 

Itinera is ook een doe-tank. 

Al onze publicaties ontstaan vanuit een doordachte strategische visie, van waaruit we vraagstukken diepgaand en gedegen analyseren. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd, maar niet academisch, want ze monden altijd uit in concrete aanbevelingen voor het Belgische federale, regionale of lokale beleid.

Vanuit onze expertise creëren we paden naar impact op het beleid. We brengen de resultaten van ons studiewerk naar buiten en toetsen voorstellen en aanbevelingen af bij maatschappelijke stakeholders. Dankzij onze voortdurende dialoog met de bepalende krachten uit het beleid, de administratie en het middenveld, houden we de vinger stevig aan de Belgische pols.

In alle openheid en transparantie wil Itinera invloed uitoefenen op/mee zijn stempel drukken op/een belangrijke stem zijn in het debat over het gevoerde beleid. We nemen geen beslissingen. We dragen er wel toe bij en timmeren mee aan de weg, sinds 2006.