Energie: van crisis- naar risicobeleid

 

Het woord crisis nemen we al te vaak in de mond zodat we de structurele crisissen niet langer onderscheiden van de oppervlakkige. Goed bestuur vereist nochtans dat we buffers aanleggen om de voorbijgaande crisis te overbruggen, en voldoende vooruitzien om de werking van ons systeem robuust te maken voor structurele vraagstukken. Goed bestuur houdt in dat er een duidelijke richting is over hoe we omgaan met de fundamentele vraagstukken van onze tijd. 

banner

“Make the good things easier than the bad things”

Hoe zorgen we dat wat goed werkt in België aanstekelijk werkt om te veranderen wat niet werkt? Dat is de vraag die Itinera zich stelt.

Met Brain Trust wil Itinera een road map opstellen richting een beter België. Niet als de zoveelste utopische visie, maar als een kompas dat ons helpt om vooruit te gaan, vanaf het hier en nu. We willen beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering te overstijgen en het risico op blokkeringen bij de verkiezingen van 2024 tegen te gaan. 

Brain Trust zal zo’n tweehonderd actoren verzamelen uit de economische wereld en de burgersamenleving. Over de resultaten van deze bijeenkomsten zullen we regelmatig communiceren op een eigen Itinera Brain Trust webstek. Daar kan je ons white paper vinden, een basisdocument waarin de opzet en de doelen van Brain Trust beschreven staan, en ook een lijstje Vaak Gestelde Vragen.

Download hier de white paper

Highlights