Itinera Brain Trust

                                     Creating a road map for a better Belgium

 

Hoe kunnen we het enthousiasme rond wat werkt in ons land doen overslaan op wat niet functioneert?

Het begrip welbevinden zal ons kompas zijn. Drie doelstellingen staan voorop: meer maatschappelijke en duurzame meerwaarde creëren in ondernemingen en organisaties, het publieke debat en de democratische instellingen versterken, en ons zorg- en onderwijspotentieel ten volle benutten.   

België barst van de creatievelingen, hun talenten kunnen onze democratische samenleving verrijken. 

Header

“Make the good things easier than the bad things”

Hoe zorgen we dat wat goed werkt in België aanstekelijk werkt om te veranderen wat niet werkt? Dat is de vraag die Itinera zich stelt.

Met Brain Trust wil Itinera een road map opstellen richting een beter België. Niet als de zoveelste utopische visie, maar als een kompas dat ons helpt om vooruit te gaan, vanaf het hier en nu. We willen beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering te overstijgen en het risico op blokkeringen bij de verkiezingen van 2024 tegen te gaan. 

Brain Trust zal zo’n tweehonderd actoren verzamelen uit de economische wereld en de burgersamenleving. Over de resultaten van deze bijeenkomsten zullen we regelmatig communiceren. Zelf geeft Itinera de aanzet met een white paper, een basisdocument waarin de opzet en de doelen van Brain Trust beschreven staan.

Download hier de white paper

Highlights