Van defensieve verankering naar offensieve economische ontwikkelingsstrategie

 

Hoe houden we succesvolle bedrijven in eigen regio? De vraag is niet nieuw maar het belang ervan is groot vandaag. Ivan Van de Cloot en Marc De Vos voerden een twintigtal gesprekken met mensen die over relevante terreinkennis beschikken rond verankering en economische autonomie. Hun inzichten brengen we geanonimiseerd bijeen in deze nota.

Een rapport van Ivan Van de Cloot.

verankering

“Make the good things easier than the bad things”

Hoe zorgen we dat wat goed werkt in België aanstekelijk werkt om te veranderen wat niet werkt? Dat is de vraag die Itinera zich stelt.

Met Brain Trust wil Itinera een road map opstellen richting een beter België. Niet als de zoveelste utopische visie, maar als een kompas dat ons helpt om vooruit te gaan, vanaf het hier en nu. We willen beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering te overstijgen en het risico op blokkeringen bij de verkiezingen van 2024 tegen te gaan. 

Brain Trust zal zo’n tweehonderd actoren verzamelen uit de economische wereld en de burgersamenleving. Over de resultaten van deze bijeenkomsten zullen we regelmatig communiceren op een eigen Itinera Brain Trust webstek. Daar kan je ons white paper vinden, een basisdocument waarin de opzet en de doelen van Brain Trust beschreven staan, en ook een lijstje Vaak Gestelde Vragen.

Download hier de white paper

Highlights

Blog

Betonnen beloftes

Geen enkele ouder wil zeggen tegen zijn kinderen: "Wij hebben het beter gehad dan jullie." Toch is dit vandaag de dag het geval. De sociale zekerheid kan een belangrijke rol spelen om de intergenerationele solidariteit te bevorderen.