Politieke vernieuwing: wat zeggen de experts?

De Belgische pacificatiedemocratie smeert de macht & middelen breed uit, dit proportionalisme verstart het land. Een nieuwe staatshervorming met nieuwe grendels is geen oplossing. Bestuursorganen moeten beter samenwerken & breuklijnen overstijgen

Atomium

Duurzame aanpak van armoede

Eerste deel: een teleurstellende balans

De armoede in ons land is de voorbije twintig jaar niet verminderd: 2.199.000 Belgen lopen risico op armoede of sociale uitsluiting. Dit eerste deel van de Itinera-studie over armoede verzamelt cijfermateriaal dat ons in staat stelt de omvang en de belangrijkste kenmerken van armoede te bepalen. De meest verontrustende vaststellingen zijn de vicieuze cirkel van problemen en de overdracht van generatie op generatie.

Lees hier het rapport van Jean Hindriks en Joël Van Cauter

Highlights