Duurzame aanpak van armoede

 

Armoede is een enorm probleem, zoals blijkt uit de cijfers in een rapport van Jean Hindriks en Joël Van Cauter: meer dan twee miljoen Belgen lopen het risico op armoede en sociale uitsluiting en bijna 500.000 mensen worden geconfronteerd met ernstige materiële ontbering. En deze cijfers houden geen rekening met de verarming van het minder rijke deel van de middenklasse als gevolg van de energiecrisis. Dit deel van de bevolking, dat nu al in moeilijkheden verkeert, voelt een reëel risico om af te glijden als de energiecrisis aanhoudt.

hand

“Make the good things easier than the bad things”

Hoe zorgen we dat wat goed werkt in België aanstekelijk werkt om te veranderen wat niet werkt? Dat is de vraag die Itinera zich stelt.

Met Brain Trust wil Itinera een road map opstellen richting een beter België. Niet als de zoveelste utopische visie, maar als een kompas dat ons helpt om vooruit te gaan, vanaf het hier en nu. We willen beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering te overstijgen en het risico op blokkeringen bij de verkiezingen van 2024 tegen te gaan. 

Brain Trust zal zo’n tweehonderd actoren verzamelen uit de economische wereld en de burgersamenleving. Over de resultaten van deze bijeenkomsten zullen we regelmatig communiceren op een eigen Itinera Brain Trust webstek. Daar kan je ons white paper vinden, een basisdocument waarin de opzet en de doelen van Brain Trust beschreven staan, en ook een lijstje Vaak Gestelde Vragen.

Download hier de white paper

Highlights

Nieuwsartikel

Hoe technologie inzetten om de democratie versterken?

In een vorige aflevering merkten we op dat digitalisering overal is, behalve in de productiviteitscijfers. Maar hoe zit het met technologie in onze democratie? Schandalen als Facebook - Cambridge Analytica toonden een schaduwkant, maar hoe ziet de keerzijde van die medaille er uit? ...