Missie en visie

Missie

Denktank Itinera is een vrijplaats die gedurfd en constructief werkt aan strategische expertise voor een betere toekomst en een beter bestuur van dit land. We werken onafhankelijk en kritisch aan oplossingen en aanbevelingen voor de maatschappelijke en economische uitdagingen van onze tijd en doen dit in dialoog met de bredere samenleving.

Visie

We werken aan oplossingen en visies op lange termijn. Omdat we het aan onszelf en de volgende generaties verplicht zijn. We streven naar een inclusieve en duurzame samenleving die kansen biedt voor iedereen. 

We gaan hierbij uit van een goede samenleving tussen vier belangrijke pijlers:

  • Creatief ondernemerschap als fundament voor welvaart.
  • Een context van goed publiek bestuur. 
  • De civil society als bindweefsel van een goed functionerende democratie.
  • Verantwoordelijk burgerschap van iedereen.