Hop naar 80% werkzaamheidsgraad

 

Alexandre Lamfalussy en Jean Hindriks bestuderen in hun reeks infographics over de doelstelling van 80% werkzaamheidsgraad de verschillende factoren die de werkzaamheidsgraad beïnvloeden: de rol van grensarbeid, de groeiende activiteitsgraad van vrouwen, de regionale verschillen, het Hotel Mama-effect... 

Itinera@work

Wonen in een land en werken in het buitenland is een opmerkelijke trend op de Belgische arbeidsmarkt. Door de ontwikkeling van telewerken sinds de Covid-crisis is het onderscheid tussen werk- en woonplaats vervaagd, waardoor de verplichting om minstens één keer per week de grens over te steken niet langer bestaat.

Zullen vrouwen in Vlaanderen binnenkort actiever zijn dan mannen in Wallonië? Als de trend in activiteitsgraad bij vrouwen op dezelfde manier evolueert, is dat onvermijdelijk. In Brussel daarentegen lijken de activiteiten van vrouwen de afgelopen 15 jaar niet te zijn veranderd. De toename van inactiviteit onder jongeren suggereert het bestaan van een algemeen "Hotel Mama"-effect dat de intrede van jongeren op de arbeidsmarkt uitstelt. Veel meer jongeren dan 15 jaar geleden volgen immers hogere studies.

Locatie is een belangrijke factor in de werkgelegenheidsgraad. In 72,7% van de Vlaamse gemeenten ligt de werkgelegenheidsgraad hoger dan het Europese gemiddelde (74,1%), tegenover slechts 10,3% van de Waalse gemeenten. De situatie is nog alarmerender in Brussel, waar geen enkele gemeente boven het Europese gemiddelde uitstijgt. 

Overwerken

Opiniestuk
Diversiteit

Diversiteit loont, soms

Bedrijven met meer genderevenwicht in hun personeel zijn financieel rendabeler dan andere bedrijven. Dat blijkt uit een studie van BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, op basis van een aandelenindex met zo’n 1.500 bedrijven uit 23 ontwikkelde landen.