Raad van Bestuur

Ank De Wilde

Ank is voorzitter en CEO van Itinera. Ze heeft als gedreven onderneemster een brede expertise en een betrouwbaar trackrecord voor duurzame vernieuwing en waardecreatie, zowel voor mens, bedrijf, als de samenleving. Ank was mede-oprichter en ceo van Absolem, een missiegedreven high-tech engineeringbedrijf dat ze leidde en succesvol opschaalde, waar ze met haar ondernemerschap en door haar thought-leadership successen behaalde. In 2023 verkocht ze haar deel in het bedrijf.  

Ze gelooft sterk in het verbinden van mensen, organisaties en omgeving, waarbij ze traditionele paradigma's over ondernemen, groei en samenwerking ter discussie stelt. Haar jeugdervaringen met kansarmoede vormden de basis voor haar fascinatie voor sociaal maatschappelijk systeemdenken. Het werd de drijvende kracht achter haar ondernemerschap en een katalysator voor haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hier werd de basis gelegd voor haar fascinatie voor sociaal-maatschappelijk systeemdenken en haar gedrevenheid om de hefbomen voor positieve groei te vinden: de samenwerking tussen zichtbare en onzichtbare actoren en structuren, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Met haar toewijding aan duurzame ontwikkeling versterkt ze als bestuurslid Itinera als dé toonaangevende denktank die beleidsmakers aanspoort om de evolutie naar een beter België te versnellen. Want, dat is nog steeds urgent en noodzakelijk."

Ank De Wilde
Alexander D'Hooghe

Alexander D'Hooghe

Alexander D’Hooghe is bestuurder van Itinera, associate professor aan het MIT en stichtend partner van ORG Permanent Modernity, een ontwerpbureau en denktank, gevestigd in Brussel en New York, dat internationaal actief is op het gebied van stedenbouw en architectuur. Alexander heeft internationaal gepubliceerd, met name met ‘the Liberal Monument’ (Princeton, herfst 2010) en met recente papers in relevante tijdschriften in Duitsland, Israël, Spanje, Nederland, België, de VS, enz.  

Alexander D’Hooghe was voorheen directeur van het MIT Centre For Advanced Urbanism (CAU), dat zich richt op de grootschalige, complexe stedelijke vraagstukken van deze tijd. D’Hooghe behaalde een doctoraat in 2007 aan het Berlage Instituut bij de T.U. Delft. Daarvoor behaalde hij een Master in Urban Design aan Harvard in 2001, en een Master in Architectural Engineering aan de Universiteit van Leuven in 1996. Hij werkte onder meer samen met Rem Koolhaas en Marcel Smets. 

Siham Rahmuni 

Siham is een ambitieuze, jonge onderneemster die op alle vlakken streeft naar duurzame vernieuwing en zich daarbij laat leiden door haar gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusie. Als mentor en bruggenbouwer inspireert ze de mensen rondom zich om de bestaande blik te verruimen. 

Siham studeerde af als bachelor in de accountancy-fiscaliteit en startte vervolgens als financieel assistent bij een bedrijf in volle internationale expansie. Na een jaar werd ze afdelingshoofd, nog eens twee jaar later werd ze verantwoordelijk voor het wereldwijde financiële luik van de onderneming. Na een tussenstop in Frankrijk als interim CFO, begon ze bij vastgoeddienstverlener Quares, waar ze van financieel manager doorgroeide tot Finance- en HR-directeur en ten slotte CEO. Als lid van de Raad van Bestuur beslist ze mee over de strategische koers van het bedrijf.

Siham Rahmuni