Naar overzicht

Kader voor een duurzame pensioenhervorming

Daisugi is een techniek voor bosbeheer zonder ontbossing. Bomen worden gekweekt op bomen. Eenzelfde stam wordt benut gedurende meerdere eeuwen. Duurzaam beheer van ons omslagstelsel voor pensioenen moet zich ook bekommeren om de lange termijn, zoniet zal het de de fundamenten van onze sociale zekerheid ondergraven.

Deze nota wil een kader voorstellen voor een zorgvuldige hervorming van onze Belgische pensioenstelsels. Dit kader bestaat uit vier opeenvolgende niveaus:
A. Onderliggende kernwaarden
B. Van deze waarden afgeleide algemene beginselen
C. Een architectuurvoorstel op basis van de voorgaande principes
D. Een financieringsvoorstel dat de duurzaamheid van het systeem op lange termijn waarborgt.

Pensioen daisugi_NL.pdf
(8.32 MB) Downloaden