Naar overzicht

De noodzakelijke pensioenhervorming (2/13 Perspectief 2030)

Ons huidige pensioenstelsel is onhoudbaar. De inkomsten van het systeem liggen jaar na jaar lager dan de uitgaven, en dan komt het gros van de vergrijzing nog op ons af. Volgens senior fellow Prof. Jean Hindriks moeten we het pensioenstelsel structureel hervormen om de pensioenen duurzaam te redden.