Naar overzicht

Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormingen

We horen vaak zeggen dat het in België niet loont om te werken.  Dat is helaas juist voor de sociale verzekeringsfunctie van ons pensioenstelsel; die is de laatste decennia uitgehold.  Nochtans stegen onze primaire uitgaven voortdurend, terwijl de broodnodige investeringen steevast achterbleven.  Gaan beleidsmakers hier nog hervormen? Hoe kunnen we van ons pensioenstelsel een duurzaam stelsel maken? Dat is exact wat we proberen te behandelen in dit webinar.