Jean Hindriks

Fellow
Jean Hindriks

Jean Hindriks is senior fellow en stichtend lid van Itinera. Hij is voorzitter van de Economics School of Louvain (UCL) en maakte deel uit van de Pensioencommissie 2020-2040, later omgevormd tot de Academische Raad voor Pensioenbeleid. Zijn onderzoek spitst zich toe op pensioenen, goed bestuur en onderwijs. Over deze thema’s geeft hij regelmatig duiding in de Franstalige pers. 

Jean was co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. 

Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, zijn van zijn hand verschillende publicaties verschenen over publieke financiën en politieke economie. 

Jean Hindriks is de auteur van meerdere boeken, waaronder De (her)vormende school (2018) en De geslaagde school (2017) waarin hij het onderwijslandschap beschrijft vanuit een economische invalshoek en inzicht biedt in belangrijke hervormingen. 

Gepubliceerd door Jean Hindriks

Rapport
2029412415_f52f82b382_o

Terug naar school of terug naar segregatie

Het realiseren van een goede sociale mix blijft in België een heikele zaak ondanks alle hervormingsinitiatieven waarmee beide Gemeenschappen het voorbije decennium op de proppen kwamen. Op het vlak van schoolsegregatie behoort België binnen de OESO tot de slechtste leerlingen van de ...