Naar overzicht

Wat zijn de basisprincipes van het pensioen met punten?

Een echte pensioenhervorming moet verder gaan dan punctuele ingrepen. Ze moet op een geloofwaardige wijze gestalte geven aan een nieuw sociaal contract tussen de verschillende generaties.  De Commissie Pensioenhervorming had die nieuwe architectuur opgebouwd rond de invoering van een puntensysteem. In dit Standpunt brengen we de basisprincipes ervan nog eens in herinnering.

Mensen bouwen tijdens hun actieve leven een aantal pensioenpunten op. De wijze waarop die punten worden toegekend bepaalt de verdeling binnen een generatie. Het totaal aantal verworven pensioenpunten wordt op het moment van pensionering omgezet in een pensioenbedrag. De waarde van het punt garandeert aan de gepensioneerden een inkomen dat in verhouding staat tot het gemiddelde inkomen in de samenleving.

Het moment van uittreding kan tot op zekere hoogte door de mensen zelf gekozen worden, maar dit moet wel op een actuarieel neutrale wijze gebeuren. We stellen een correctie voor die in eerste instantie afhangt van de duur van de loopbaan. We tonen aan op welke wijze de mogelijkheid van een deeltijds pensioen kan worden ingebouwd en hoe er rekening kan gehouden worden met de zwaarte van het beroep.

De toekomstige stijging van de levensverwachting kan opgevangen worden door de verlenging van de referentieloopbaan. Wanneer dit niet voldoende is moet de last van toekomstige aanpassingen op een evenwichtige wijze over de verschillende generaties verdeeld worden. De Musgrave-regel legt op dat de verhouding tussen het gemiddelde pensioen en het gemiddelde loon na aftrek van de bijdragen voor pensioenen constant blijft.

In bijlage vindt u het uitgebreid rapport van pensioenexperten Erik Schokkaert, Pierre Devolder, Jean Hindriks & Frank Vandenbroucke.
LES17_162 Schokkaert_Pensioen
(290.13 KB) Downloaden