Naar overzicht

Welke prioriteiten voor de opvoeding van jonge kinderen in België

De kinderjaren verdienen grote aandacht. Behalve een economische functie, heeft de opvoeding & opvang van jonge kinderen (EAJE) een sociale functie en een educatieve functie. Een uitbereiding zal slechts gedeeltelijk antwoorden op deze uitdaging. Andere maatregelen zijn noodzakelijk om de interne tegenstrijdigheden van EAJE te overwinnen en aan alle kinderen een bevredigende ontwikkeling van de cognitieve en sociale vaardigheden te garanderen.


analyse_laurent_fourny.pdf
(469.12 KB) Downloaden