Naar overzicht

Duurzame aanpak van armoede - eerste deel: een teleurstellende balans

De armoede in ons land is de voorbije twintig jaar niet verminderd: 2.199.000 Belgen lopen risico op armoede of sociale uitsluiting.

Achter dit cijfer gaan twee verschillende fenomenen schuil: Enerzijds verandert armoede van gezicht. Vroeger werden vooral senioren getroffen, vandaag zijn het jongeren, eenoudergezinnen en laaggeschoolden. Anderzijds neemt de kwetsbaarheid toe bij bepaalde gebeurtenissen zoals gezondheidsproblemen, een moeilijke scheiding, professionele problemen. Armoede kan ons allemaal overkomen.

Dit eerste deel van de Itinera-studie over armoede verzamelt cijfermateriaal dat ons in staat stelt de omvang en de belangrijkste kenmerken van armoede te bepalen. De meest verontrustende vaststellingen zijn de vicieuze cirkel van problemen en de overdracht van generatie op generatie.

Rapport Armoede.pdf
(3.36 MB) Downloaden