Blog

Blog
Dette FWB

« La dette reste gérable pour le moment »

Zo omschreef minister van Begroting Daerden in 2021 nog de schuld van de Franse Gemeenschap. Tot 2008 had je hem misschien nog het voordeel van de twijfel willen gunnen. Daarna ontspoorde de schuld van de Fédération Wallonie-Bruxelles – en die ontsporing kent geen eind.