Naar overzicht

Loon naar werk: de opinies van Itinera voor de reeks Doordenkers van Knack

Loon naar werk, dat was het thema van 'Doordenkers'. Bij deze reeks publiceert Knack wekelijks een opinie van een Itinera-fellow. Een Franstalige versie verscheen in Le Soir. CEO Ignaas Devisch beet de spits af met een opinie over mericratie en geven en nemen. Karel Volckaert schreef over de dalende productiviteit in België en hoe het tij te keren. Is inflatie het excuus voor graaiflatie vraagt Ivan Van de Cloot en Joël Van Cauter toont aan dat vrijwilligerswerk en werkgelegenheid complementair in plaats van tegengesteld zijn. Ook Johan Albrecht, Jean Hindriks, Safaa Charafi, Kjell Clarysse en Etienne de Callataÿ schreven mee aan de reeks.

De opinies van Doordenkers op een rijtje:

- Wat maakt dat een samenwerkingsverband tussen mensen niet uiteen valt?
- Wie een rechtvaardige pensioenhervorming wil, moet rekening houden met heel wat stille ongelijkheden
- Discussie over graaiflatie wordt vooral gedreven door populisme
- Wat maakt het ene land competitiever en gelukkiger dan zijn tegenhangers?
- Essentiële beroepen: de zoektocht naar de authentieke rekkenvuller
- Het kleine inkomensverschil tussen loon en uitkering schept een valkuil voor werk. Hoe kunnen we het tij keren?
- We moeten vrijwilligers en vast personeel samenbrengen in plaats van ze tegen elkaar uit te spelen
- Jobzekerheid: ga er best vanuit dat alles komt en gaat