Blog

Blog

Recyclage en klimaatlabels

Was COP27 in Sharm-el-Sheikh wel een klimaatconferentie? Heel veel aandacht ging immers naar het klimaathulpfonds dat dreigt niet veel meer te zijn dan het recycleren van ontwikkelingssamenwerking met een "nieuw" klimaatlabel. Daarmee kopen we niet veel CO2-reductie.
Blog

Crisisdenken maar ook risicodenken

Veel systemen worden gekenmerkt door een lange periode van stilstand, om dan te worden onderbroken door plotselinge verschuivingen die leiden tot radicale verandering. Het fenomeen vormt een van de verklaringen waarom voorspellingen vaak de mist in gaan.