Naar overzicht

Restating the question, reopening the debate

De zoektocht naar de obstakels en (om)wegen op de routekaart naar een beter België begint met de juiste vraag. Te vaak loopt het debat op niets uit omdat de vraag bij het begin niet duidelijk was - of omdat ieder van de gesprekspartners een àndere vraag beantwoordt.

Het is niet aan Itinera om een gesloten lijst van vragen en thema's op te lijsten. Wij willen het debat heropenen. We suggereren hieronder toch enkele vragen om de deelnemers en sympathisanten van de Brain Trust te inspireren en uit te dagen. We ordenen die in de drie grote assen van het project, waaronder telkens vier thematische sessies vallen. Hier en daar suggereren we ook een case study die ons naar de goede - én de slechte - praktijken kan leiden.

Laat ons al jullie suggesties en opmerkingen, jullie alternatieven en bezwaren weten!

Duurzame ontwikkeling [Develop]

Energy & Transition

Hoe de "hardware" (activa) en de "software" (markten, regelgeving, arbeidsmarktbeleid, (bij)scholing...) op elkaar af te stemmen in de energietransitie?

Hoe ontwerp je een (energie)systeem dat beter bestand is tegen de onvermijdelijke vraag- en aanbodschokken die de transitie met zich mee zal brengen? En gaat die transitie niet te traag?

Wie coördineert die transitie eigenlijk?

Case: het design - en de interventies - in de Europese elektriciteitsmarkt

Innovation

Waar moeten we in investeren? Subsidies voor fundamentele R&D of marktgerichte ondersteuning? Innovatie aan de "frontier" van wat kan, of diffusie van doorbraken naar de hele economie? Universitaire spin-offs of private initiatieven? Technologische doorbraken of hun maatschappelijke neveneffecten en externaliteiten?

Hoe kunnen middelen het best worden gemobiliseerd en georganiseerd om toegevoegde waarde, werkgelegenheid en IP te creëren, menselijk kapitaal te valoriseren?

Case: spin-offs, start-ups, scale-ups en de toetsing met de markt

Which sustainability?

Wat is - letterlijk en figuurlijk - de eenheid waarin we duurzaamheid uitdrukken? GDP%, SDGs, °C, ppm, CH₄ of CO2 #Earths required, iedere planetaire grens... Is er een tussenweg tussen degrowth en ecomodernisme, tussen environmental colonialism en national self-sufficiency?

Case: "groene" investeringen

A systems policy

Hoe ziet het goed bestuur van duurzame ontwikkeling eruit? Over "randvoorwaarden" en "flankerend beleid" op sociaal, arbeids-, fiscaal, monetair, economisch gebied. De rol van de markt+overheid en van organisaties. Het belang van systeemdenken.

Versterking van de democratie en het publieke debat [CoExist]

Media & Public debate  

Hoe kan de kwaliteit van het publieke debat worden verbeterd, zowel "in de diepte" - hoe om te gaan met de fragmentatie van kanalen en de proliferatie van 'oppervlakkige'(?) prikkels - als "horizontaal": pluralisme van stemmen, informatie en kennis gestructureerd als hyperlinks?  

Ervaren de media hun plaats daarin als minder evident dan voorheen? Beschouwen zij zichzelf (of iemand anders) als curator, als bron van informatie, als poortwachter van de "waarheid"?  

Case: nieuwe mainstreammedia-initiatieven en de manier waarop jongeren nieuws "consumeren"

People, Power, Parties

In hoeverre zijn de partijen en de democratische instellingen respectievelijk nog middel en doel ? Waarin schuilt politieke legitimiteit preciés?

Case: Conflict of interest vs. Common interest

Bottom-up politics

Hoe bouw je een staat van onderaf op?  Wat is de rol van het maatschappelijk middenveld, burgerplatformen, sociaal overleg... in het vormgeven van onze democratie en het publieke debat?

Waar "gebeurt" de democratie? Van stad tot land...

New Democracy?

Hoe de democratie nieuw leven in te blazen? Over directe en representatieve democratie, privacy en kunstmatige intelligentie...

Case: politiek op het raakvlak tussen participatie en technologie

Het potentieel verwezenlijken van ons zorg- en onderwijslandschap
[Take Care]

Escaping poverty

Hoe de strijd met armoede voeren door uit te gaan van de persoonlijke situatie in plaats van de hokjes in de instellingen?  

Hoe de "slechte beslissing > slechte situatie" ideé fixe omkeren naar "slechte situatie > slechte beslissing".

Case: Itinera's participatietraject rond Housing first /Move to opportunity

Education & Family

Wanneer we de symptomen van een onderwijssysteem onder druk zien, zoals de uitval van zowel jongeren als leerkrachten, een verbijsterende kloof tussen hoge en lage prestatieniveaus, mismatches met de arbeidsmarkt...: welke van deze vraagstukken moeten dan op school worden aangepakt - en welke weerspiegelen bredere systemische en sociale problemen?  

Case: Levenslang leren [OESO]

Health & Care

Hoe de gezondheid verbeteren en niet alleen de zorg: wat, waar en hoe?  Over institutionalisering vs. vermaatschappelijking, preventief vs. curatief, medicinaal vs. 'holistisch'...

Case: zorginnovatie binnen en buiten het ziekenhuis

Inclusive society
 
Hoe kunnen we ons opnieuw verbinden met elkaar, tussen gezinnen, in de openbare ruimte van onze buurten, met de hele samenleving?  Over veiligheid, sociale zekerheid, mentaal welzijn... alle aspecten die het individu én de generaties overstijgen...