Naar overzicht

Diagnose #1 : de rol van de overheid

Ideeën over de ideale staat zijn er al genoeg, dankjewel. Ons interesseert met name: wat houdt het 'systeem-België' preciés tegen om door middel van die ideeën zijn volle potentieel te realiseren?

Tijdens de eerste sessies in november en de vervolggesprekken hebben we al de eerste mijlpalen gezien van de routekaart die we tegen 2023 willen ontwikkelen. Vandaag stellen wij één van de drie hypothesen voor, de andere volgen in de komende dagen.

De staat, met zijn drie machten of takken, speelt vele rollen en neemt vele vormen aan die ver (en diep) in het sociale weefsel ingrijpen. Men kan er gemakkelijk 20 identificeren en er kunnen er nog veel meer zijn.

Het is een bron van verwarring en van belemmering - en zelfs vertroebeling - dat deze rollen niet duidelijk worden onderscheiden in de manier waarop initiatieven, projecten, beleid kortom voor de samenleving worden opgezet en uitgevoerd.

Tussen deze rollen kunnen belangenconflicten bestaan - bijvoorbeeld wanneer de staat zowel als aandeelhouder en als regelgever of belastingautoriteit optreedt - hetgeen tot perverse prikkels leidt.

Door strikt af te bakenen wat de staat moet doen en wat niet in ieder aspect van dat beleid, kan het systeem-België volgens de #BrainTrust al heel wat winnen in efficiëntie en effectiviteit.