Blog

Blog
Happiness Explained

Geluk verklaard

De World Happiness Index probeert een indicatie te bieden van het welbevinden van de burgers van een land. De WHI wordt al enkele jaren gemeten en laat dus vergelijkingen toe doorheen de tijd - en tussen de landen.