Naar overzicht

Boordtabel voor het land

Itinera Brain Trust moet leiden tot een boordtabel voor het land. Die boordtabel omvat die indicatoren waarmee we de voortgang langs het routeplan van de Brain Trust willen opvolgen. Welke indicatoren meten de slagkracht en de daadkracht, de weerbaarheid en de veerkracht van ons land? Waaraan kunnen we zien dat het béter gaat met België en met de Belgen?

Itinera deed een eerste worp naar de indicatoren die in die boordtabel kunnen voorkomen. Naarmate het Brain Trustproces vordert, en de deelnemers misschien andere en betere maatstaven voor het welzijn en de welvaart van België hebben voorgesteld, zal de boordtabel worden aangepast.

Uiteindelijke doel is om op 4 oktober 2030 te zien of de metertjes in de juiste richting bewogen, of we aan de gezamenlijke doelstelling konden voldoen om die doelmatigheid en doeltreffendheid van het "systeem-België" te versterken...