Naar overzicht

De impact van de inflatie op de financiële barrière voor energetische renovaties in Vlaanderen

Herwerking “Renovatiebeleid in België” December 2021

In 2020 bleek dat ongeveer de helft van de huidige eigenaars in Vlaanderen over onvoldoende middelen beschikt om een ingrijpend energetisch renovatieproject te kunnen financieren en opstarten. Sindsdien steeg de gemiddelde renovatiefactuur met 20 tot 25% door de uitzonderlijke kosteninflatie terwijl ook de rente toenam. Deze evoluties suggereren dat vandaag meer eigenaars aankijken tegen een beperkende financiële barrière.

Deze update op basis van een actualisatie van het gehanteerde simulatiemodel toont echter aan dat dit niet het geval is. De inflatie leidt immers tot hogere bruto-inkomens. Het merendeel van de eigenaars beschikt over relatief hoge bruto-inkomens zodat de voorziene indexeringen de meerkost van renovatieprojecten in belangrijke mate compenseren. Voorts zorgen de uitzonderlijk hoge energieprijzen voor hogere financiële baten dankzij energiebesparingen.

Rapport-renovatiebeleid-NL-herwerking.pdf
(816.38 KB) Downloaden