Naar overzicht

Brain Trust indicator : De slagkracht van de macht

De Wereldbank meet aan de hand van een aantal deelindicatoren hoe effectief een overheid is. België verliest daarbij stelselmatig de aansluiting bij het peloton van onze buurlanden. Nochtans zijn er veel publieke middelen beschikbaar. Waarin schuilt het gebrek aan slagkracht - en daarmee ook aan veerkracht - van onze overheid? Stof tot nadenken voor de Brain Trust.

Bron: Government Effectiveness. Synthetic Index. http://info.worldbank.org/governance/wgi/