Thema

Zorg & Welzijn

Onze gezondheidszorg behoort tot de top van de wereld. We zijn een echte verzorgingsstaat. Maar de druk op de sociale zekerheid neemt toe. Ook mentaal zien we de toekomst somber in. Itinera wacht niet tot het systeem implodeert maar neemt de handschoen op om pensioenen of geestelijke gezondheidszorg betaalbaar en leefbaar te houden. We kunnen het tij nog doen keren.

Itinera welzijn
Opiniestuk
elderly woman

Pensioendecadentie

Dit is mijn 42ste opiniebijdrage over de pensioenhervorming en de demografische vergrijzing in België. De eerste dateert al van 2002. Tel daarbij tientallen interviews en een honderdtal lezingen over hetzelfde thema.
Opiniestuk
Senior en jogger

Selectieve pensioenverontwaardiging

De Processie van Echternach over pensioenen heeft een nieuwe danser. Die veroordeelt de hogere pensioenleeftijd omdat niet iedereen langer leeft, zeker onder de laaggeschoolden. Ik deel de bekommernis, want het pensioendebat gaat over de balans tussen bijdragen en krijgen.