Naar overzicht

Het zorglandschap hertekend - Itinera Talks met Jos de Blok (Buurtzorg)

Karel Volckaert ontvangt in deze Itinera Invites Jos de Blok van Buurtzorg (het Nederlandse Wit-Gele Kruis) die het Nederlandse zorglandschap heeft hertekend. We vragen hem wat de hefbomen zijn en aan welke knoppen we moeten draaien om bepaalde zaken in beweging te krijgen. Jos de Blok heeft het systeem van de thuiszorg grondig door elkaar geschud in Nederland. "Ik heb geprobeerd om de autonomie uit de jaren 80 en 90 terug te brengen in de wijken, zelf zorgteams te organiseren in de buurten die ze kennen en kijken wat nodig is om de bewoners zo goed mogelijk te helpen. Hoe kunnen we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen zo hoog mogelijk maken? Hoe kunnen we dat zo eenvoudig mogelijk organiseren zonder managementstructuur?"

Velen uit het zorgsysteem stonden sceptisch tegenover het ‘oude’ idee. Toch in Buurtzorg exponentieel gegroeid. “15 jaar geleden heb ik een analyse gemaakt van het bestaande systeem voor de komende 20 jaar en ik kwam uit op drie grote problemen: de motivatie bij de mensen die in de zorg werken. Hoe zorg je ervoor dat zij die beschikbaar zijn het werk graag blijven doen? Tweede is: hoe geef je de mensen die zorg nodig hebben niet meer dan wat nodig is. Wij doen veel overbodige dingen en maken ze daardoor afhankelijk van het systeem. Het derde is de kostenontwikkeling. Ook de kosten in de zorg mogen niet hoger zijn dan nodig.”