Naar overzicht

Lieven Annemans 2: Tienpuntenplan voor een futureproof gezondheidszorgstelsel

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen.

Voor we in de volgende aflevering ingaan op zijn tienpuntenplan voor een futureproof gezondheidszorgstelsel, blikt Lieven Annemans in deze episode nog even terug op wat er gewijzigd is sinds zijn boek van tien jaar geleden: De Prijs van uw gezondheid. Is onze gezondheidszorg in gevaar?

Lies De Smedt praat met professor Annemans over de gezondheidskloof in ons land, en hoe de staatsstructuur van België in de weg staat van een gefundeerde aanpak van de sociale determinanten van onze gezondheid.

Lieven Annemans heeft het in deze aflevering van Itinera Talks verder over de verschillende vormen van gezondheidspreventie en -promotie, en waar België goed en minder goed in scoort. Wat kan de federale overheid, de gemeenschappen, de gemeenten en de werkgevers doen om werk te maken van gezondheidspromotie?

Ten slotte zoomt Lieven Annemans in op de zogenoemde job resources van het zorgpersoneel zelf. Kan de digitale transitie het zorginfarct helpen bestrijden?