Naar overzicht

IJsberg of sterrenhemel? Voorbij de krapte op de arbeidsmarkt

“De lage werkloosheidsgraad in Vlaanderen dwingt ons om het activeringsbeleid te verruimen, enerzijds naar personen die uitkeringen ontvangen in andere sociale zekerheids- of bijstandsstelsels, anderzijds naar personen die inactief zijn. Daarnaast moeten we werknemers in krimpberoepen of -bedrijven sneller heroriënteren en herscholen naar knelpuntberoepen. Dit lukt alleen als we de bestaande institutionele arrangementen durven hervormen.” Dat zegt Fons Leroy, voormalig topman van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, in de visie ‘IJsberg of sterrenhemel? Voorbij de krapte op de arbeidsmarkt’. “Het verhogen van de werkzaamheidsgraad is dé politieke uitdaging van de nieuwe Vlaamse en federale regering. Maar ook de werkgevers en de arbeidsbemiddelingsdienst spelen een belangrijke rol. De werkgevers zullen hun wervings- en selectiebeleid moeten aanpassen en meer creativiteit en innovatievermogen aan de dag moeten leggen. De rol van de VDAB kan niet beperkt blijven tot partnerschappen en ketenregie. Ze moet zelf het initiatief nemen en contact leggen. Alleen zo kunnen we anders actief talent ontdekken en ontginnen. Alleen zo kunnen we elk talent dat zichtbaar is, laten schitteren zoals sterren aan de hemel.”

Voorbij de krapte op de arbeidsmarkt
(295.15 KB) Downloaden