Naar overzicht

Decentraliseren van sociaal overleg: wondermiddel of illusie?

Het decentraliseren van collectieve onderhandelingen is een van de belangrijkste trends in de recente wetgeving betreffende de arbeidsmarkt. In tal van Europese landen werden intussen – in verschillende gradaties – procedures en hervormingen ingevoerd om collectieve onderhandelingen op het niveau van bedrijven te versterken. De Grote Recessie heeft die trend nog versterkt – en dan in het bijzonder in verschillende Zuid-Europese landen die onder zware financiële druk waren komen te staan. In deze paper van Marc De Vos (Visiting Fellow Itinera en Dean Macquary University Sidney) en Daniel Pérez del Prado (Associate Professor aan het Department of Social and International Law van de Carlos III Universiteit van Madrid) wordt onderzocht hoe deze hervormingen in de richting van decentralisering in de praktijk werken en worden op basis van de bevindingen de nodige beleidsconclusies getrokken.

Decentralising-social-dialogue_full-report.pdf
(649.1 KB) Downloaden
Decentralising-social-dialogue_full-report.pdf
(649.1 KB) Downloaden