Naar overzicht

Coronaplan voor een robuuste toekomst

Coronaplan

                Noodplan. Aan de slag!België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor:

  • Een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere inkomstenbronnen;
  • Een evaluatie van de Belgische staatsschuld en schuldafbouw die rekening houdt met de nieuwe (economische) realiteit;
  • Het stimuleren van jobcreatie dankzij kmo’s als motor van werkgelegenheid;
  • Een kritische denkoefening over de plaats van strategische industrieën en globalisering in ons land, met een verantwoordelijke bijstelling naar een zogenaamde 90% globalisering;
  • Promotie van een gezonde levensstijl en preventiebeleid die ons land beter voorbereid maken tegen een nieuwe gezondheidscrisis en tegelijk de kosten ervan beter beheren;
  • Een grondige vernieuwing van ons onderwijssysteem dat de digitale lessen van de coronacrisis mee in rekening neemt;
  • Een geïntegreerd armoedebeleid dat de burger ondersteunt bij zijn zoektocht naar een job waar mogelijk en faire en meer gerichte ondersteuning biedt waar nodig, zodat tijdens crisissituaties de armoedekloof niet vergroot.

Tegen coronataksen en uitdeelpolitiekPolitici, ondernemers en burgers moeten eenzelfde daadkracht en assertiviteit voor de dag leggen om onze economie een nieuwe wind te geven, willen we niet onderaan het Europees peloton belanden. De snelheid waarmee we nu reageren en een slagkrachtig noodplan opstellen en uitvoeren is van essentieel belang.

Coronaplan-bullets-Itinera_2.pdf
(135.31 KB) Downloaden