Naar overzicht

België ontsloten - Neerslag van de Brain Trust gesprekken

Dit is de samenvatting en de rapportering van al de inzichten en analyses uit de discussies met zo'n 230 ervaringsdeskundigen en experts.  Wie onder de lagen van de politiek graaft in ‘het systeem België’ vindt frustratie maar ook optimisme en de bereidheid om te proberen.

Tussen oktober 2022 en september 2023 legde Itinera vinger aan de pols van dit land met de ‘Brain Trust’, een uniek open platform voor discussie en co-creatie onder zo’n 230 ervaringsdeskundigen en experts uit diverse geledingen, organisaties, overheden en ondernemingen, over verschillende domeinen: duurzame transitie, innovatie, onderwijs, inclusie, gezondheidszorg. We bevroegen ondernemers, bedrijfsleiders en ook vele onderzoekers, onderwijzers, experten en ervaringsdeskundigen uit de economische wereld en de burgersamenleving. En wie onder de lagen van de politiek graaft in ‘het systeem België’ vindt frustratie over de verspilling, de blokkades, de absurditeiten, maar ook vertrouwen, optimisme, toewijding en creativiteit, een bereidheid om te proberen ondanks alles. Dit is de samenvatting en de rapportering van al die inzichten en analyses. Ze geeft een opvallende gemene deler die ons kan inspireren. Hoe komt het dat België maar niet slaagt in krachtdadig beleid?

België ontsloten.pdf
(2.84 MB) Downloaden
Indicatoren voor een pad naar 2030.pdf
(1.87 MB) Downloaden