Thema

Samenleving

Migratie heeft het uiterlijk van de samenleving meer kleur gegeven. Innerlijk heeft de verkleuring zich nog niet zo snel doorgezet. Itinera streeft naar een maatschappij waarin burgerschap hand in hand gaat met diversiteit. Waarin iedereen wil en kan bijdragen aan het groter geheel, ook mensen in kansarmoede en nieuwkomers. Ook ondernemingen, het middenveld en ieder van ons, moet zijn rol opnemen om de democratie te doen draaien. Itinera zal als bruggenbouwer iedereen hierin stimuleren.

Itinera samenleving_2
Opiniestuk
Bank Italië

Schuldverslaving

Sinds de start van de eurocrisis in 2010 woedt onder economen een pennenoorlog of Europa onder begrotingsdiscipline lijdt. De discussie is helemaal terug nu de Italiaanse regering de geldkraan wil openzetten om, naar aloude Keynesiaanse logica, via schulden uit de schulden te groeien. ...