Naar overzicht

Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormingen

 
Rest er de jongere generatie nog een pensioen? Marjan Maes, docent en onderzoeker Pensioenstelsels aan de KU Leuven, legt uit hoe we van ons pensioenstelsel een duurzaam stelsel kunnen maken.

De sociale verzekeringsfunctie van ons pensioenstelsel is de laatste decennia uitgehold.  Nochtans stegen onze primaire uitgaven voortdurend, terwijl de broodnodige investeringen steevast achterbleven.  Onze relatief hoge vergrijzingskost en uitgaven aan ambtenarenpensioenen  kunnen niet meer weggetoverd worden.  Gaan beleidsmakers hier nog hervormen? Dat verklaren ze al jarenlang…. of gaan ze aan onze kinderen en jongeren uitleggen dat deze generatie niet duurzaam voor de volgende zal zorgen?