Thema

Democratie & Goed Bestuur

In een wereld waarin de democratie steeds meer bedreigd wordt, kijkt Itinera er nauwlettend op toe dat individuele rechten en vrijheden standhouden. Een betrouwbaar rechtssysteem is de basis, vertrouwen in de politiek moet de ambitie zijn van de overheid. Door te focussen op haar kerntaken, zorgvuldig om te springen met belastinggeld en rekenschap af te leggen.

Itinera goed bestuur
Opiniestuk
europe

Politieke bedrijven

Na lange discussie heeft de Europese Unie een compromis bereikt dat het Europese grootbedrijf verantwoordelijk maakt voor het respecteren van Europese mensenrechten en milieunormen in zijn toevoerketen buiten Europa.