Naar overzicht

Is België voorbereid op de kost van de vergrijzing?

De vergrijzing verhoogt zondermeer de druk op de sociale zekerheid en roept om adequate hervormingen. België is ongetwijfeld beter voorbereid op die extra kost nu dan tien jaar geleden maar is nog lang niet klaar om de uitdagingen aan te gaan van de voorspelde budgettaire meerkost van de vergrijzing. Deze studie en presentatie van IMF econoom Luc Everaert werpt een kritische blik op de bestaande strategie om de voorspelde budgettaire kost van de vergrijzing op te vangen. Hij schat de kost van vertraagde hervormingen, onderstreept de omvang van de implementatiekloof en beschrijft de spanningen en synergieën tussen de verschillende componenten van de nodige strategie. Tegen deze achtergrond, en op basis van ervaringen uit verschillende landen worden ook enkele suggesties gedaan met betrekking tot de te volgen koers.De studie is enkel beschikbaar in het Engels


Nota%208_2008_EN.pdf
(197.75 KB) Downloaden