Naar overzicht

Smelten de kosten van de vergrijzing weg als sneeuw voor de zon? Achter de herziene cijfers staan de echte maar verborgen uitdagingen.

De vergrijzingskosten voor pensioenen, tegen 2060, zijn naar beneden herzien. Maar dat cijferoptimisme verbergt enorme uitdagingen inzake groei, langere loopbanen, integratie van immigranten en baancreatie, in het bijzonder voor jongeren. Als we die uitdagingen niet realiseren, zullen de pensioenkosten veel hoger liggen dan nu wordt voorzien. Die uitdagingen aangaan, vergt zowel een grote politieke wil als bijkomende middelen op korte termijn, terwijl de pensioenkosten juist snel toenemen in dezelfde periode. Eerder dan de nieuwe berekening van vergrijzingskosten als geruststellend te interpreteren, zou die de krachten en de geesten moeten mobiliseren. Itinera roept dus op tot realisme en ambitie, met als onmiddellijke prioriteit de onmiddellijke verlenging van loopbanen.


de_vergrijzingskosten_smelten_als_sneeuw_voor_de_zon.pdf
(222.04 KB) Downloaden