Naar overzicht

De eindeloze loonkostendiscussie

Om ons sociaal bestel in stand te houden moeten er 400.000 jobs bijkomen tegen 2020. Een objectieve berekening toont dat om de groei arbeidsintensiever te maken en dus de werkgelegenheidsgraad tot het benodigde niveau op te krikken een loonkostenreductie van 5% slechts een eerste stap is.Als men de doelstelling heeft om opnieuw meer mensen aan het werk te krijgen dan zal men volledige de kloof moeten dichten, niet enkel de “productiviteitsgecorrigeerde” kloof. Als het sociaal overleg zijn bestaansreden anno 2013 al eens opnieuw bewees door de praktijk van jobsdodende anciënniteitspremies om te buigen. In theorie hebben we nationale overlegorganen opdat zij zouden rekening houden met de macrogevolgen van het loonoverleg. Dat ze het dan ook doen.


loondiscussie_ivdc.pdf
(129.69 KB) Downloaden