Naar overzicht

Waarvoor dient digitalisering? Itinera Invites Rogier De Langhe

Computers zitten overal, behalve in de productiviteitscijfers. 

Het is een bekende stelling onder economen. Volgens economisch filosoof Rogier De Langhe van Universiteit Gent en HoWest is de innovatie van digitalisering zodanig ingrijpend, dat de economie er nog niet volledig mee om kan. Digitalisering moet niet gewoon gebruikt worden om beter te maken wat er al is, maar om nieuwe markten, nieuwe producten, en nieuwe diensten te maken.