Naar overzicht

Karel Volckaert & Willy Verstraete: testbedden om de impasses te doorbreken

Karel Volckaert sprak voor Itinera met Willy Verstraete, wereldvermaard microbioloog met een bijzondere expertise in microbiële ecologie, én voorzitter van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Itinera vroeg hem naar zijn kijk op fundamenteel en toegepast onderzoek in ons land en in Europa. De discussies die we voerden met tientallen experten en ervaringsdeskundigen in innovatie tijdens Itinera's Brain Trust sessies - waarover later nog veel meer - wezen immers op een aantal zorgwekkende pijnpunten. Die weeffouten dreigen het potentieel en de goede werking van het innovatielandschap te ondermijnen. Deze podcast gaat alvast dieper in op mogelijke belangenconflicten bij de evaluatie van onderzoek en ontwikkeling, of de afweging tussen privaat en sociaal rendement voor kennisinstellingen en ondernemingen.

Professor Verstraete schuift ook het idee van "testbedden" naar voor als een pragmatische manier om met alle belanghebbenden - ondernemers, overheden, onderzoekers en de burgersamenleving - de impasses te doorbreken waar bijvoorbeeld PFAS of stikstof onze samenleving en omgeving onder druk zetten.