Naar overzicht

De digitale kloof bestaat niet

Ongeveer 90% van de Vlamingen tussen 18 en 45 jaar heeft een computer en toegang tot het internet. De digitale kloof in termen van bezit is nog maar net gedicht of een nieuwe vorm van digitale ongelijkheid duikt plots op. Zo leert onderzoek dat niet iedereen op dezelfde manier gebruik maakt van ICT-technologie. Alsof iemand het tegendeel verwachtte, blijkt dat hoogopgeleiden het internet anders gebruiken dan laaggeschoolden. Gaat de klassenstrijd digitaal of is de geobserveerde gebruikskloof vooral een uiting van een obsessief streven naar absolute consumptiegelijkheid?