Naar overzicht

Goed bestuur in Brussel

Goed bestuur in Brussel

Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken de auteurs, prof. Jean Hindriks en Joël Van Cauter, de balans op en stellen zij actielijnen en concrete maatregelen voor.

Aan de hand van een analyse van de interne spanningen binnen het Brusselse overheidsbeleid en voortbouwend op het werk van het Itinera Institute met betrekking tot goed bestuur, gecombineerd met uitvoerige gesprekken met de mensen op het terrein, stellen we een actieplan voor Brussel op dat gebaseerd is op de integratie van de informatiesystemen en de ontwikkeling van een cultuur van openbare dienstverlening die op de burger gericht is. Concretere maatregelen hebben onder meer betrekking op de veralgemening van prestatiecontracten, de versterking van de autonomie en de aanscherping van de beoordeling, de vermindering van het aantal actoren, het testen en uitwisselen van goede praktijken, betere opleiding en de versoepeling van de begeleiding van de werknemers.

Goed-bestuur-in-Brussel.pdf
(1.08 MB) Downloaden