Naar overzicht

Het publiek debat is de kern van de democratie - Ignaas Devisch (Perspectief 2030)

Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie, meent prof. Ignaas Devisch.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinera.team/fr/perspective2030/

Dit is de tiende aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30. Alle info vindt u hier: https://www.itinera.team/nl/perspectief2030/