Naar overzicht

Samen Sterk: Overheid, ondernemingen, middenveld, & burgers (5/13 Perspectief 2030)

De overheid en markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot beschrijft in deze webinar de virtueuze cirkel die volgt uit de samenwerking tussen de vier actoren in onze samenleving: overheid, markt, civiele maatschappij en de burger.