Ank De Wilde

Co-CEO & Executive Chair
Ank De Wilde

Ank De Wilde is co-CEO en voorzitter van Itinera. Daarvoor runde Ank een engineering bedrijf dat ze mee uit de grond had gestampt in 2010 en opschaalde tot een succesvolle speler in de maakindustrie. 

Als onderneemster brengt ze de mensgerichte ondernemersblik binnen bij Itinera, met een groot geloof in verbinding en samenwerking met vele andere bondgenoten voor positieve verandering. 

Als co-CEO wil ze de waarden van Itinera uitdragen: welvaart creëren, goed bestuur bevorderen en de samenleving veerkrachtig maken, maar ook de operationele werking van de denktank stroomlijnen en maatschappelijke impact realiseren. 

Gepubliceerd door Ank De Wilde