Naar overzicht

Het publiek debat is de kern van de democratie (10/13 Perspectief 2030)

Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie, meent prof. Ignaas Devisch. Ontdek welke rol de burger kan spelen in de vorming van goed beleid.