Naar overzicht

Politieke vernieuwing: Wat zeggen de experten?

De Belgische pacificatiedemocratie smeert de macht & middelen breed uit, dit proportionalisme verstart het land. Een nieuwe staatshervorming met nieuwe grendels is geen oplossing. Bestuursorganen moeten beter samenwerken & breuklijnen overstijgen. Enkel een als legitiem beschouwd politiek proces wekt vertrouwen. Dit vergt leesbaarheid van de besluitvorming en een cultuur van rekenschap & verantwoordelijkheid.

“La démocratie, c’est la performance.”  Iedere schakel die de realisering van de openbare dienstverlening bemoeilijkt, verzwakt de democratie. Directe democratie is geen alternatief voor de representatieve democratie, het parlement moet juist versterkt worden.

Politieke vernieuwing.pdf
(746.07 KB) Downloaden