Naar overzicht

De eerste Belgische verantwoordingsdag

In Nederland leggen de Rijksoverheid en de ministeries bij de Tweede Kamer verantwoording af over de uitgaven en de al dan niet verwezenlijkte doelen vastgelegd in het regeerakkoord. ITINERA pleit voor het invoeren van een Belgische Verantwoordingsdag.