Naar overzicht

Pensioenrekening als alternatief voor pensioen met punten

De pensioenrekening als alternatief voor het pensioen met punten. Het concept van een individuele pensioenrekening in euro in plaats van in punten wordt uitgelegd in een rapport van senior fellow Jean Hindriks (UCL) en Pierre Devolder (UCL): Voor elk aangeslotene wordt een pensioenrekening in euro geopend. Die rekening wordt elk werkjaar aangevuld met een theoretisch pensioen dat gelijk is aan het individuele salaris van dat jaar (geplafonneerd), vermenigvuldigd met een jaarlijks vastgesteld opbouwpercentage. Dit nieuwe recht in euro komt boven op wat al opgebouwd is en geherwaardeerd wordt. Lees er meer over in onderstaand rapport.
Pensioenhervorming
(487.32 KB) Downloaden