Naar overzicht

Pact 2020, de proef op de som

Vlaanderens antwoord op de bankencrisis van 2008 was het Pact 2020. Twintig doelstellingen om tegen 2020 Vlaanderen terug op de rails te krijgen, en voor te bereiden op een beloftevolle toekomst. Pact 2020 zou de leidraad vormen voor de broodnodige structurele hervormingen om ons uit de crisis te trekken en toekomstige welvaart & welzijn te garanderen. Een uitstekende ambitie.

Het Pact was een sterk gedeeld signaal van de Vlaamse Regering en de sociale partners, die een langetermijnvisie en -strategie ontwierpen, opgesplitst in ruim 200 indicatoren. De besproken thema’s waren bijzonder breed, de gehele samenleving van A(rbeid) tot Z(org) kwam aan bod.

Nu 2020 bijna achter ons ligt, is een terugblik over de realisaties van het Pact mogelijk; dat leidt tot nuttige conclusies voor de methodiek van een dergelijk Pact, en de opvolging.
Pact 2020
(396.49 KB) Downloaden
Pact 2020
(396.49 KB) Downloaden