Naar overzicht

Op zoek naar 24 000 bijkomende woningen per jaar. Volgt het aanbod van woningen de jaarlijkse toename van de vraag naar woningen?

De Belgische woningprijzen stegen met één derde sinds 2005. Structurele factoren kunnen deze prijsexplosie deels verklaren. Het verschil tussen de jaarlijkse toename van de vraag naar woningen en de jaarlijkse toename van het aanbod van nieuwe woningen staat centraal in onze analyse. We concluderen dat in ons land jaarlijks ongeveer 20 tot 24 000 woningen te weinig worden gebouwd om het totale aanbod van woningen perfect mee te laten evolueren met de totale vraag naar woningen. Dit relatieve onderaanbod zorgt voor een opwaartse prijsdruk en is het gevolg van de sterke toename van de externe migratie na 2004 en van het stabiliseren of inkrimpen van de nieuwbouwactiviteit in dezelfde periode. De hoge vastgoedprijzen hebben bovendien geen positieve impact op het aanbod van extra woningen via toenemende renovatie- of reconversiewerkzaamheden.