Naar overzicht

Eén inflatievoet voor alle Belgen

Inflatie is niet populair want iedereen ondervindt de gevolgen van prijsstijgingen. Maar worden alle Belgen in gelijke mate getroffen door inflatie? Dit is een belangrijke vraag voor een land waarin lonen en uitkeringen automatisch geïndexeerd worden. Zo zou het indexeringsmechanisme een ongelijkmatige bescherming bieden tegen inflatie indien gezinnen uit verschillende inkomensklassen omwille van de structuur van hun consumptiepatronen in een ongelijke mate door inflatie worden getroffen. In dit artikel komen we echter tot de verrassende conclusie dat de inflatie niet sterk verschilt voor verschillende inkomensgroepen.Deze analyse is enkel beschikbaar in het Frans