Naar overzicht

Alleen ‘graag’ werken maakt de vergrijzing betaalbaar

Om de vergrijzing te betalen, moeten we meer, langer en harder werken. Deze aanbevelingen uit rekenmodellen houden geen rekening met de vaststelling dat slechts een klein deel van de huidige werknemers echt graag werkt. Volgens Gallup is amper 10% van de Belgische werknemers geëngageerd en enthousiast. 73% van de werknemers is onverschillig en de resterende 17% van de werknemers is ronduit obstructief. De deprimerende bevindingen van Gallup zijn consistent met andere nationale en internationale analyses.

De huidige populatie van werknemers zal niet spontaan langer en harder werken. De obstructieve werknemers zouden bovendien de werkvloer best zo snel mogelijk verlaten. De geëngageerde en onverschillige werknemers zullen alleen langer en harder werken indien dit financieel sterk beloond wordt. Hierdoor stijgt de loonkost, het prijsniveau, de uitkeringen en dus ook de kost van de vergrijzing. Bovendien is er het risico dat  het beperkte enthousiasme verder wegsmelt bij een karig gecompenseerde uitnodiging om langer en harder te werken.

Een rapport van senior fellow Johan Albrecht

Aimer notre travail
(387.41 KB) Downloaden